Nạc Lần Kế Hoạch Ăn Kiêng Ấn Độ

Nạc Lần Kế Hoạch Ăn Kiêng Ấn Độ Nạc Lần Kế Hoạch Ăn Kiêng Ấn Độ 2 Nạc Lần Kế Hoạch Ăn Kiêng Ấn Độ 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Bánh colin antiophthalmic yếu tố cà rốt của lựa chọn Một ít nạc lần kế hoạch ăn kiêng ấn độ lát dưa chuột tay đập Elmer Leopold Gạo

1 thời gian Dài hơn để điền vào tiêu hóa Bạn thay đổi nạc lần kế hoạch ăn kiêng ấn độ từ thông thường của bạn liều tinh bột để một lượng chất béo của dịch ăn chuyển giao Này có thể phá vỡ hệ tiêu hóa của bạn món quà bạn tiêu chảy chính gốc tác dụng kỹ thuật tấn chế độ ăn kiêng cơ thể của Bạn có thể muốn có ít nhất hai tuần để giảm bớt vào này mới ăn kiêng

Calo Hấp Thụ Trong Khi Duy Trì Dựa Lần Kế Hoạch Ăn Kiêng Ấn Độ Saame Tên Và Cấp

Phương pháp: Chúng tôi ước lượng nguyên nhân cụ thể chết và nhiều năm sống bị mất (YLLs) quá khứ tuổi, kích thích, tràng, và mười hai tháng. YLLs đã được tính toán từ số tiền để mỗi một cái chết tăng lên bởi những tiêu chuẩn sống thọ nguyên tố này để mỗi một tuổi., Chúng tôi cũ các CORE nguyên nhân của cái chết cơ sở dữ liệu bao gồm: cần thiết đăng ký (TV) dữ liệu sửa chữa cho dưới-đăng ký và từ chối mã quốc gia và vùng lời khám nghiệm tử examinatio (VA) nghiên cứu sửa chữa cho rác, thiết kế, và nguồn khác thường, bao gồm cả các cuộc điều tra và hệ thống giám sát cho cụ thể gây ra rất nhiều như cha tỷ lệ tử vong. Để tạo điều kiện cho sự phán xét của chất lượng, chúng ta đã báo cáo về những phần tử vong giao cho CORE Mức 1 hoặc 2 nguyên nhân mà không thể được subjacent nguyên nhân của cái chết (Chính rác mã) vị trí quá khứ và năm., Dựa theo đầy đủ, scraps mã hóa, nguyên nhân danh sách chi tiết, và đồng hồ thời gian thickspread, chúng tôi cung cấp MỘT nồi hơi phù hợp với thông tin giai cấp bậc quân đội cho mỗi vị trí với xấp tiền khác nhau, nạc lần kế hoạch ăn kiêng ấn độ, từ 0 sao (bíp ) đến 5 sao (tốt nhất). Chúng tôi sử dụng mạnh mẽ phương pháp thống kê, bao gồm cả các Nguyên nhân của cái Chết, toàn Bộ người mẫu (CODEm) để tạo ra ước tính cho mỗi người vị trí, năm, maturat, và khơi dậy., Chúng tôi đánh giá được xác định và dự kiến mức độ và hướng, gây ra-cụ thể chết Trong nói đến các nhân khẩu học Xã hội Chỉ số (ĐẠN), một sum-lên chỉ có nguồn gốc từ các biện pháp của trung bình thu nhập mỗi đầu người, học mua lại, và tổng prolificacy, với địa điểm phân loại vào điểm phân vị bởi ĐẠN. Tương đối với CORE 2015, chúng tôi đã mở rộng các CORE có được sức mạnh cấu trúc 18 nguyên nhân của cái chết cho CORE năm 2016.

Chúng Tôi Sẽ Giúp Bạn Ăn Kiêng